Chi  Eng^  IndL  

g - G

Ingredient

  • wG 2

  • j 75J()

  • 75J()

  • Y 120J ()

  • 20J ()

  • [ 1

  • ? 1()

Seasoning

Sauce

Method

  1. 梅頭肉洗淨切粒,下醃料拌勻,醃15分鐘,備用。

  2. 硬豆腐洗淨切粒,下平底鑊炒香盛起,菜甫洗淨切粒,蝦米以熱水浸軟,備用。

  3. 燒熱2湯匙油,爆香蒜茸後,下肉粒炒熟,加入調味料、蝦米及硬豆腐炒至汁稠,下炒香花生及葱粒炒勻,即成。